Çek ve Senet İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çek ve senet işlemleri işletmelerin genellikle günlük yaptığı işlem aktivite türlerinden biridir. Ancak çek ve senet, hem alırken hem de verirken çok dikkat edilmesi gereken durumlara sahiptir. Mutlaka çek ve senet işlemlerinde önerileri dikkate alınız.

1. İmzalı boş senet ya da çek vermeyiniz,
2. Senet ve çekin tüm hanelerinin tanziminde kullanılacak kalemin aynı kalem olmasına dikkat ediniz,
3. Tanzim ederken hem rakamla hem de yazıyla değer gösteren bölümleri doldurun,
4. Rakamla ve yazıyla değer gösteren bölümlerine meblağ yazıldıktan sonra bu bölümlere ilave yapılmasını engellemek için bitişik bir şekilde kapatma çizgilerini kapatınız, Verilen senedin ve çekin bir fotokopisini muhafaza ediniz,
5. Senet muhtevasındaki yazıları mümkünse borçluya yazdırınız, Ödenmiş senetlerin üzerine ödendiğine dair şerh düşüp tahrif etmeden saklayın.
6. Borcunuzu ödedikten sonra aldığınız senetteki imzaların size ait olup olmadığını kontrol ediniz,
7. Tanımadığınız kişilerden ciro ya yoluyla senet ya çek almayınız,
8. Senetleri ve çekleri alacaklı ve borçlunun bulunduğu ortamlarda düzenleyin.
9. Birçok mağazada taksitli alışveriş yapılabilmektedir. Bu mağazalardan taksit kart alabilmek için taksitli borç senetleri düzenlenmektedir. Bu amaçla düzenlenen sözleşme formunun bir bölümü senet niteliğinde olup düzenleme esnasında meblağ kısmı boş bırakılmak suretiyle sadece imza atılmaktadır. Bu tür belgelere imza atıldığı takdirde taksitli alışveriş senedindeki meblağ kısmı doldurulmalıdır. Borç bittikten sonra bu sözleşme tekrar geri alınmalıdır. Taksit ödediğimize dair bilgisayar çıktıları onaylanmadığı takdirde hiçbir hükmü yoktur.