image

Bize Ulaşın


Fatura ve Sevk İrsaliyesi Nedir ?

Fatura, sevk irsaliyesi, sevk irsaliyeli fatura aslında anlaşılması basit olsa da zaman zaman yeni işletmeler tarafından karıştırılan terimlerdir. Önce fatura ve sevk irsaliyesi daha sonrada sevk irsaliyeli fatura terimine bir göz atalım.

Fatura ve Sevk İrsaliyesi

Fatura genel olarak satıcı tarafında hazırlanan ve herhangi bir malın satış işleminin gerçekleştirilmesinden sonra alınan bedelin tutarını gösteren bir makbuz ya da belgedir diyebiliriz. Bu belgeler bir malın satışı gerçekleştikten sonra verilen belgelerdir. Fatura olarak düzenlenen belgelerin üzerinde bir takım bilgilerin bulundurulması zorunludur. Bu bilgilerden tek bir tanesinin dahi bulunmaması faturayı geçersiz kılmaya yetebilir düzeydedir. O yüzden bir belgenin fatura olabilmesi için mutlaka üzerinde bulunması gereken bilgiler o faturanın hangi satıcı tarafından hazırlandığı, ne kadarlık bir tutarı olduğu, alınan tutar karşılığında ne satıldığı, malın hangi tarihte satıldığı ve kaç adet satıldığı gibi oldukça açıklayıcı bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Fatura ile sıkça karıştırılan ancak bir fatura olmayan sevk irsaliyesi de yine satıcı firma tarafından hazırlanan bir belgedir. Fakat fatura ve sevk irsaliyesi arasında bir takım farklar vardır. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki sevk irsaliyesini kesinlikle fatura yerine kullanamazsınız. Bir malın satışının yapılması durumunda o malın gerekli adrese tesliminin yapılması için bu sevk irsaliyesinin düzenlenmesi şarttır. Hem malı depodan çıkarmak için hem de malın gereken yere ulaştığının kanıtı olan belge satıcı firma tarafından hazırlanır ve alıcı tarafından malın teslim alındığına dair imzalanır. Bu belge imzalanmadan geldiği taktirde malın teslim edilmediği anlaşılır. Ancak belgede imza varsa o malın teslimi gerçekleşmiş sayılır.

İrsaliyeli Fatura

Fatura ve sevk irsaliyesine ek olarak bir de sevk irsaliyeli fatura bulunmaktadır. Genelde fatura ve sevk irsaliyesi satıcı firma tarafından ayrı olarak hazırlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu iki belgenin birlikte hazırlanması gerekebilir. Fatura ve sevk irsaliyesinin birlikte hazırlandığı durumlarda ortaya çıkan belgeye sevk irsaliyeli fatura denmektedir. Bu evrak üzerinde hem fatura bilgileri bulunmakta hem de sevk ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Satıcı firma bu sevk irsaliyeli faturanın bazı hazırlanma koşulları bulunmaktadır. Örneğin bu evrak en az üç tane olacak şekilde hazırlanmalıdır. Üç tane hazırlanmadığı taktirde yasal olarak bu evrak hazırlanmamış sayılmaktadır. Yine sevk irsaliyeli fatura üzerinde de bazı bilgilerin bulunması şarttır. Öncelikle bu evrakın üzerinde sevk irsaliyeli fatura olduğu yazmalıdır. Mutlaka tasdik mührünün olması da gerekmektedir ve fatura üzerinde bulunan tüm bilgilerin de bu belge üzerinde bulunması şarttır. Faturalarınızı ve sevk irsaliyelerinizi ister kalemle isterseniz de bir yazıcıdan çıktı alarak doldurabilirsiniz. Bilgisayar çıktıları her zaman işletmeleri müşterileri karşısında kurumsal ve daha güvenilir göstermektedir. Siz de faturalarınızı ve irsaliyelerinizi Demsoft üzerinden yaratabilirsiniz, incelemek için tıklayınız.

Fatura ve sevk irsaliyesine ek olarak bir de sevk irsaliyeli fatura bulunmaktadır. Genelde fatura ve sevk irsaliyesi satıcı firma tarafından ayrı olarak hazırlanmaktadır. Ancak bazı durumlarda bu iki belgenin birlikte hazırlanması gerekebilir. Fatura ve sevk irsaliyesinin birlikte hazırlandığı durumlarda ortaya çıkan belgeye sevk irsaliyeli fatura denmektedir. Bu evrak üzerinde hem fatura bilgileri bulunmakta hem de sevk ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Satıcı firma bu sevk irsaliyeli faturanın bazı hazırlanma koşulları bulunmaktadır. Örneğin bu evrak en az üç tane olacak şekilde hazırlanmalıdır. Üç tane hazırlanmadığı taktirde yasal olarak bu evrak hazırlanmamış sayılmaktadır. Yine sevk irsaliyeli fatura üzerinde de bazı bilgilerin bulunması şarttır. Öncelikle bu evrakın üzerinde sevk irsaliyeli fatura olduğu yazmalıdır. Mutlaka tasdik mührünün olması da gerekmektedir ve fatura üzerinde bulunan tüm bilgilerin de bu belge üzerinde bulunması şarttır. Faturalarınızı ve sevk irsaliyelerinizi ister kalemle isterseniz de bir yazıcıdan çıktı alarak doldurabilirsiniz. Bilgisayar çıktıları her zaman işletmeleri müşterileri karşısında kurumsal ve daha güvenilir göstermektedir. Siz de faturalarınızı ve irsaliyelerinizi Demsoft üzerinden yaratabilirsiniz, incelemek için Tıklayınız.