Otogaleri Programı

Otogaleri Programı; Araç Alım-Satımı, araç masrafları, ekspertiz kayıtları ve muhasebe modullerinde oluşan online yazılımdır. Programımızda aracların tüm bilgilerini ister kısa isterse detaylı bir şekilde girebilirsiniz. Araç alım ve satışlarınızı ve bunların muhasebesel işlemlerini yapabilirsiniz.

Araç Alım-Satımı, araç masrafları, ekspertiz kayıtları ve muhasebe modullerinde oluşan online yazılımdır. Programımızda aracların tüm bilgilerini ister kısa isterse detaylı bir şekilde girebilirsiniz. Araç alım ve satışlarınızı ve bunların muhasebesel işlemlerini yapabilirsiniz.

Araçların resimlerini ekleyebilirsiniz. Alım ve Satış sözleşmelerini basabilirsiniz. Programımız efatura/earşiv uyumlu olduğundan program üzerinden faturanızı tek tuşla oluşturup gönderebilirsiniz.

Online bulut tabanlı bir program olduğundan web ve mobilden programımızı ayrıca kullanabilirsiniz. Web sitesi ile entegre çalışabilmektedir. Bizim tasarladığımız web sitesinde, aracı programda girdiğinizde otomatik görenmektedir. Sattığınızda da gösterimden kaldırılmaktadır.

Yine müşterilerinize arac ile ilgili özel link oluşturarak resim dahil, tüm araç bilgilerini ve araç ekspertiz detaylarını ulaştırabilirsiniz.

Ortaklı alım-satım yapabilirsiniz.

Aylık karlılık raporu alabilirsiniz. Satışlarınızdan araç masrafalarını düşerek net karı gösterir.

Araç alım-satımlarında cari hesap hareketlerini otomatik oluşturur. Ödemeleri direk hesaba işler.

Tek dokunuşla detaylı analiz sunar.

Programda kayıt sınırı yoktur. İstediğiniz kadar şirket, arac, masraf fişi,ekspertiz kaydı, cari açabilir, fatura vb kayıt girebilirsiniz. Herşeyi anında excele aktarabilirsiniz. Çıktıları kendinizde görsel olarak tasarlayabilirsiniz. Pdf ye atararak mail olarak gönderebilirsiniz.

Günlük kurları otomatik alır.

Grafiksel raporlarla cari, araç, fatura gibi modüllerde grafiksel rapor alabilirsiniz. Aylara göre satış ve alımlarınız, müşterininizin sizinle ay bazlı cirosu gibi değişik grafiksel raporlar ulaşmak için bir tık yeterlidir.

Toplu borc-alacak raporu, arac, masraf, cari raporu , kasa ve banka durumu, çek ve senet gibi tüm modüllerden raporlar alabilirsiniz.

Kullanıcı Hak Tanımları ile yüksek güvenlik sağlar. Log sistemi ile önemli hareketleri arka planda sizin için kaydeder.

Kısayol tuşları ile hızlı kullanım sağlar. Ekran tasarımları tüm modüllerde birbirine benzer olduğunda kolay alışırsınız. Program akışı içinde sizi yönlendiririr.

Otogaleri Programı istediğiniz para biriminden çalışabildiği gibi windows görsel arayüzü ve kolay kullanımı ile zorluk çekmeden tüm işlerinizi programımızda takip edebilirsiniz. Kurulumu, yedeklemesi ve destek verilmesi kolaydır.

Cari kartları acarken iletişim bilgilerinden, banka bilgisine kadar tüm bilgilerini girebilir, özel kod alanları ile ayrıca istediğiniz gruplamaları yapabilirsiniz. Cari hareket olarak devir ve virman işlemleri, borç-alacak dekontları girebilirsiniz. Cari arama-bulma işlemlerini girilen tüm kriterlerle yapabilirsiniz. Firma yetkilisi ekranı üzerinden cariye ait sınırsız yetkili, birim, departman girebilirsiniz. E-fatura mükellef sorgulamasını vergi no üzerinden onlıne yapar ve cari unvan ve posta kutusunu ilgili alanlara getirir. TC Kimlik no doğruluk kontrolü yapar. Cariye göre iskonto, vade, KDV, kredi, para birimi, otomatik stok kartı, fiyat türü tanımlayabilirsiniz. Cari karta resim ekleyebilirsiniz. Cari kartın müşteri analizini anlık alabilirsiniz. Yine tüm müşterilerinizin analizini program otomatik çıkartır. Cari hareket ekranında farklı ekstra türlerinden çıktılar alabilir, pdf, mail ve excel olarak dışarıya aktarabilirsiniz. Müşterinize özel web linki oluşturarak kendi cari hareketini onlıne görmesini sağlayabilirsiniz. Cari liste ekranında hızlı bir şekilde borç- alacak listesi çıkartabilirsiniz. Yine bu ekran üzerinden bakiye kapama işlemlerini yapabilirsiniz. Tüm şirketlerde aldığı tüm ürünlere tek tuşla ulaşma imkanı sağlamaktayız. Cariye sınırsız evrak-dosya ekleme ve not gitme imkanınız vardır. SMS gönderebilirsiniz. Cep telefonuna hızlı Whatsapp bağlantısı oluşturmaktadır. Cariler arasında virman işlemini yapabilirsiniz.

Fatura; Satış, Alım, Gider ve iade faturalarınızı girebilirsiniz. Otomatik stok ve cari hesaba entegrasyon yapar. Kapalı faturalarda kasa ya da banka modülüne tutarı işler. Vade tarihini elle ya da cari kartta girdiğiniz gün sayısı üzerinden hesaplar ve uyarı ekranında vadesi geldiğinde size hatırlatır. Faturanın sevk ve kapatılma gibi durumlarını yine uyarı sisteminden takip edebilirsiniz. Faturanın TL, USD ve EURO değerini anında görebilirsiniz. Fatura üzerinde iken cari ve stok bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. Faturaya ürünleri, faturadan, irsaliyeden ya da siparişten aktarabilirsiniz. Faturanın görüntüsünü resim olarak ekleyebilirsiniz. Ürün girerken eski hareketlerine ulaşabilirsiniz. Faturayı farklı şekillerde otomatik fiyatlandırabilirsiz. Faturaya ürün girerken alım fiyatlarını stoktan otomatik alır. Manuel değiştirebilirsiniz. Faturanın maliyetini ve kar tutarınız otomatik hesaplar. Barkod’lu ürün girişi yapabilirsiniz. E-fatura uyumludur. Tevkifatlı ve istisna faturalarını kesebilirsiniz. Farklı döviz birimlerinden ürün girebilir, kur işleyerek tutarını TL ye çevirebilirsiniz. Farklı çıktı örnekleri ile farklı fatura tasarımlarını yazdırabilirsiniz. İrsaliyeden faturaya aktarabilirsiniz. Toplu irsaliye faturalaştırma vardır. Faturadan direk irsaliye oluşturabilirsiniz. Siparişten irsaliyeye ya da fatura modülüne aktarma yapabilirsiniz. Faturada ürün girerken eski girilmiş fiyatlarla karşılaştırır. Stok takibi yapıyorsanız eksi stok uyarısı verir. Özel kod alanları ile ayrıca istediğiniz gibi faturayı gruplama yapabilirsiniz.

Kasa takibi yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar kasa tanımlayabilirsiniz. Kasadan birden fazla para birimi ile işlem yapabilirsiniz. Kasalar arası virman, döviz-para bozma ve banka ya transfer işlemini kolayca yapabilirsiniz. Kasa işlemlerinde müşteri ve kasa seçerek tahsilat ve tediye işlemlerinizi yapabilir günlük kasanızı tutabilirsiniz. SMS gönderebilirsiniz. Kasa işlemleri otomatik cari harekete işler. Tahsilat ve tediye dekontu basabilirsiniz.Pdf’e doküman alabilirsiniz. Kasa hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz. Fatura, cari, çek, senet ve banka modülü ile entegre çalışır. Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkanı vardır. Kasa raporu modülü ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. Tahsildar ismi girebilirsiniz. Girilen TL tutarını o günkü kurdan otomatik USD ve Euro olarak hesaplar.

Stok Sınırsız stok kartı açabilirsiniz. Stok kodu, Stok adi, marka, model, renk, üretici, grup kodu, barkod kodu gibi alanlardan stok hareketi raporu alabilirsiniz. Beş satış, beş alış olmak üzere on fiyat girebilirsiniz. Ayrıca ortalama satış ve alış fiyatı vardır. Fatura modülünden işlem yaptıkça ortalama alış ve satış fiyatlarını kendisi günceller. Stok resmi ekleyebilme imkanı sağlar. Ürün ile ilgili kısa ve geniş açıklamaların dışında stokla ilgili sınırsız açıklama girebileceğiniz not eklentisi de mevcuttur. Stok kartı için barkod kodu oluşturabilir ve basabilirsiniz. Stok kartına açılış miktarı girebilir. Devir ekranı ile sınırsız devir hareketi ekleyebilirsiniz. Stoklar arasında virman işlemi yapabilirsiniz. Stok ile ilgili rezerve ve tedarik kaydı oluşturabilirsiniz. Alım ve satım iskontolarını ayarlayabilirsiniz. Stok kartlarında seri no takibi yapabilirsiniz. Stok kartını kopyalayabilirsiniz. Fiyat ve KDV gibi tüm alanları hızlı değiştirme modülü ile değiştirebilirsiniz. Kayıtları Excel'e atabilir. Excel'den stok kartlarınızı programa aktarabilirsiniz. Stok kodunu değiştirebilirsiniz.

 

Programımız bir şirkette açtığınız stok kartını, seçtiğiniz diğer şirkete otomatik olarak açma imkanı sağlar. Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkânı vardır.Marka, grup kodu, model, renk, üretici, özel kodları gibi çoktan seçmeli alanları kendi isteğinize göre doldurabilirsiniz. Stok kartları ve hareketlerini ayrı raporlama modüller ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. Stok modülünde bakiye, max ve min stok değerlerine göre renkli uyarı verir. Stok kartlarında fiyat bölümünde virgülden sonra istediğiniz kadar basamak oluşturabilirsiniz. Birden fazla depo seçebilirsiniz. Depolara göre stok durumu alabilirsiniz. Stok envanter raporunu istediğiniz fiyattan miktar ve tutarıyla alabilirsiniz. Stok kartında ağırlığı – hacmi girebilir ve faturada otomatik hesaplar. Stok modülünde müşterilerinize satış yâda alım fiyatlarını gizleyerek programda sunum yapma olanağı sağlar. Stok, stok arana gibi ekranlarda tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini değiştirebilirsiniz. Grafikli analizlerle aylara göre satış, alımlara göre miktar ve tutar olarak görsel rapor alabilirsiniz. Müşterinize stok-ürün bilgi vermek için web linki oluşturabilirsiniz. Stokta hızlı kart bilgilerini değiştirme ve excel ile fiyat değiştirme özelliği mevcuttur.

Banka modülü ile banka hesaplarınızın takibini yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar banka hesabı, kart, pos tanımlayabilirsiniz. Banka modülünde birden fazla para birimi ile işlem yapabilirsiniz. Bankalar arası virman, döviz-para bozma ve kasaya transfer işlemini kolayca yapabilirsiniz. Banka işlemlerinde müşteri ve banka seçerek gelen-giden havale, eft, pos, kredi kartı işlemlerinizi yapabilir günlük banka hesaplarınızı tutabilirsiniz. Banka işlemleri otomatik cari harekete işler. Banka tahsilat ve tediye dekontu basabilirsiniz. Muhasebe Programında Gelen ve giden havalelerinizi yapabilirsiniz. Banka modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler. Makbuz çıktısı alabilirsiniz. PDF’e doküman alabilirsiniz. Banka hareketini ilgili cariye mail olarak gönderebilirsiniz. Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkanı vardır. Ödeme bilgisini tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. Girilen TL tutarını o günkü kurdan otomatik USD ve Euro olarak hesaplar. İnternet bankacılığınızdan aldığınız Excel dökümlerini banka ekranında ilgili cari ile hızlı bir şekilde eşleştirip hızlı-toplu kayıt yapabilirsiniz.

Çek müşteri ve kendi çeklerinizin giriş, çıkış işlemlerini yapabilirsiniz. Çek modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler. Çek giriş ve çıkış işleminin makbuz çıktısı alabilirsiniz. Pdf’e doküman alabilirsiniz. Seçtiğiniz çeklerin vadesini otomatik hesaplar. Müşteri çekini cirolama işlemi yapabilirsiniz. Müşteri çekini bankaya (takasa) verebilirsiniz. Bankadan Tahsil yaptığınızda çek tutarını banka hesabına işler. Çeki elden tahsil edince kasa hesabına işler. Girmiş olduğunuz çeklerin vadesi geldiğinde sizi uyarı sistemi ile ikaz eder. Çekin iade ve avukat türü işlemlerini yapabilirsiniz. Çek ekranında renklendirme ile çekin durumunu daha kolay görebilirsiniz. Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkanı vardır. Çek modülünden dövizli işlem yapabilirsiniz. Analiz bölümünden çekle ilgili tek ekranda durum raporu alabilirsiniz. Çek hatırlatmak için tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. Çekin görüntü ekleyebilirsiniz. Resimli çek dekontu basabilirsiniz.

Senet Müşteri ve kendi senetlerinizin giriş, çıkış işlemlerini yapabilirsiniz. Senet modülünden yapmış olduğunuz işlemler otomatik cari hesabına işler. Senet giriş ve çıkış işlemlerinin makbuzunu basabilirsiniz. Pdf’e doküman alabilirsiniz. Seri senet oluşturabilirsiniz. Müşteri senedine cirolama işlemi yapabilirsiniz. Basabilirsiniz. Otomatik ciroladığınız firmanın carisine işler. Müşteri senedini bankaya (takasa) verebilirsiniz. Bankadan Tahsil diye işlediğinizde banka hesabına işler. Senedi elden tahsil edince otomatik kasa modülüne işler. Girmiş olduğunuz senetlerin vadesi geldiğinde sizi uyarı sistemi ile ikaz eder. Senedin iade ve avukat türü işlemlerini yapabilirsiniz. Senet ekranında renklendirme ile senedin durumunu daha kolay görebilirsiniz. Girdiğiniz tüm alanlardan hızlı ve kolay arama ile kayıtları bulma imkanı vardır. Senet modülünden dövizli işlem yapabilirsiniz. Analiz bölümünden senet modülü ile ilgili tek ekranda durum raporu alabilirsiniz. Tek tuşla aylara göre senetlerinizi görebilirsiniz. Vadesi gelmiş senetleri hatırlatmak için tek tıkla SMS gönderebilirsiniz. Senedin görüntü ekleyebilirsiniz.

İrsaliye Satış, Alış, Alım ve Satış İade İrsaliyelerinizi girebilirsiniz. İrsaliye çıktısı alabilirsiniz. İrsaliyeyi iptal edebilir yada komple silebilirsiniz. Vade tarihini yazdığınızda sizi o tarihte uyarır. İrsaliyede sipariş no, aciklama, öze kod, grup kodu, sevk adresi, fatura tarihi ve numarasını yazabilir, isterseniz faturasını irsaliye modülünden oluşturabilirsiniz. İrsaliyeyi seçeceğiniz fiyat türüne göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Çoklu irsaliye faturalaştırma imkanı sağlar. Siparişlerinizi çağırıp irsaliyeleştirebilirsiniz. İrsaliyeyi excel’e aktarabilirsiniz. İrsaliyede stokların resim ve açıklamalarını görebilirsiniz. Barkodlu işlem yapabilirsiniz. Kurları otomatik olarak alır ve irsaliyeye yansıtır. Çoklu iskonto girebilirsiniz. Kdv olayını ayarlayabilirsiniz. Stok kartlarını tüm alanlarından kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. İrsaliyede ürün girerken eksiye düşenleri uyarır yada isteğe göre engeller. Aktarma Modülü ile fatura, irsaliye ve siparişleri birbirine aktarabilir, yeniden yazmaktan kurtulursunuz. İrsaliye ve hareketlerini ayrı raporlama modüller ile girdiğiniz tüm alanlardan listeler ve raporlar alabilirsiniz. İrsaliyede giriş ekranını ve raporlarını kendi isteğinize göre tasarlayabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini değiştirebilirsiniz. Yeni irsaliyede eski irsaliyeden, siparişten ürünleri alabilirsiniz. İrsaliyeye resim ekleme özelliğini kullanabilirsiniz. Faturası kesilmeyen irsaliyeleri uyarı sisteminde size hatırlatır.

Teklif - Sipariş Alım Siparişi, Satış Siparişi, Satış Teklifi ve Alım Teklifi girebilirsiniz. Sınırsız teklif kaydı yapma imkanı sağlar. Değişik tarzlarda teklif çıktısı alabilirsiniz. İsteğinize bağlı oluşturulan formlarla oluşturmuş olduğunuz teklifleri PDF’e dönüştürebilirsiniz. Teklif’i iptal edebilir yada komple silebilirsiniz. Teklif takibi yapabilirsiniz. Sonuclarına göre süzebilirsiniz. Siparişi teklife dönüştürebilirsiniz. Teklifte başlık, konu, 5 açıklama ve geniş acıklama alanları ile teklif mektubunuzu rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Hazırlayan, ilgili kişi adı, telefon ve mail bilgilerini sisteme kaydedebilirsiniz. Teklif i irsaliyeleşteribilir ya da direk faturalaştırabilirsiniz. Teklif bilgi paylaşım linki oluşturabilirsiniz. Excel’e aktarabilirsiniz. Kurları otomatik olarak alır ve teklife yansıtır. Çoklu iskonto girebilirsiniz. Kdv olayını ayarlayabilirsiniz. Stok kartlarını tüm alanlarından kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz teklifi Görev modülüne direk aktarabilirsiniz. Google maps tuşu ile müşterinin adresini navigasyonda görüntüleyebilirsiniz. Whatsapp tuşu ile müşteri ile uygulama üzerinden konuşma başlatabilirsiniz. Tabloda istemediğiniz alanları kaldırıp, yerini değiştirebilirsiniz.

Ödeme Planı modülü fatura, çek ve senet modülleri ile entegre çalışarak ve manuel girişe izin vererek firmanızın nakip ödeme akışını takip etmenize yarar.

İş Emri - Servis modülü ise hizmet sektörü başta olmak üzere satış sonrası destek hizmetlerinzide kullanabileceğiniz bir modüldür.

Dosya - Evrak takibi, Demirbaş, Personel, Görevler, Projeler, Malzeme Talep, Görüşme Caller-ID, İzinler ve Masraf modülleri firma içi ayrıca kullanabileceğiniz işlerinizi kolaylaştıran ek modüllerimizdendir.


E-fatura İşlemleri Nasıl Yapılır Bilgi İçin Tıklayınız.

 
 
Telefon Ara

Ürün Resimleri

Ana Menü
Araç Ekranı
Cari
Fatura

Araç Kaydı
Ekspertiz
Kiralama
Masraf

İş Ortağı
Ruhsat - Hasar - Noter Kaydı
Teknik Aksesuar
Resim - Barkod

Araç Alım Sözleşmesi
Araç Satış Sözleşmesi
Araç Tanıtım Linki Sayfası
Ekspertiz Çıktısı

Stok
Kasa
İrsaliye
Banka

Çek
Toplu Senet
Sipariş - Teklif
Servis

Açıklama - Notlar
Crm
Dosya Yönetimi
Görev Kaydı

Görüşme
İnsan Kaynakları
İş Takip
İzinler

Kurlar
Mesajlaşma
Ödeme Planı
Personel

Proje Yönetimi
Log Ekranı
Sms
Tc Kimlik Sorgulama

Video Tanıtımı

Online OtoGaleri Programı Videosu

Müşterilerimiz Bizim Hakkımızda Ne Düşünüyor?

image
image
image